skip to Main Content
การเขียนที่อยู่

การเขียนที่อยู่ เพื่อจ่าหน้าซองจดหมาย เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง มาดูกันเลย

การเขียนที่อยู่เพื่อจ่าหน้าซองจดหมาย ควรจะเขียนให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้บุรุษไปรษณีย์สามารถส่งพัสดุได้ถูกต้อง และรวดเร็ว ถ้าเขียนไม่ชัดเจน หรือตกหล่นไปบ้าง จะลำบากในการจัดส่งพอสมควร การเขียนที่อยู่ที่ถูกต้องดีอย่างไร การเขียนที่อยู่ให้ถูกต้อง จะทำให้การจัดส่งไปรษณีย์รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รหัสไปรณีย์ จะต้องเขียนให้ชัดเจน เพราะการคัดแยกพัสดุจะดูรหัสไปรณีย์ก่อนเป็นอันดับแรก ดังนั้นการเขียนรหัสไปรษณีย์ควรจะเขียนให้ชัดเจน เช่น รหัสไปรษณีย์ 11150 ถ้าบังเอิญเราเขียนเลข 1 เพี้ยนไปหน่อย ไปรษณีย์อาจจะมองเป็น 71150 ซึ่งมันจะตกไปจังหวัดอื่น และพัสดุจะต้องตีกลับไปมา ทำให้เสียเวลาในการจัดส่ง การจ่าหน้าซองจดหมายที่ถูกต้อง การเขียนที่อยู่เพื่อจ่าหน้าซองจดหมายต่อไปนี้ เป็นคำแนะนำจากไปรษณีย์เองครับ ว่าเขียนอย่างไรให้ถูกต้อง  ให้เขียนให้ครบตามนี้นะครับ จำนวนบรรทัดในกล่องพัสดุ อาจจะมี 3 หรือ 4 บรรทัด ก็ประมาณดูเอาว่าจะเขียนประมาณไหนให้ได้ครบ *…

Read More

คลังคำสุภาษิตไทย รวมสุภาษิต คําพังเพย พร้อมความหมายไว้ให้ศึกษามากมาย

คำสุภาษิต คือคำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี คำสุภาษิตมักจะแต่งให้คล้องจองฟังแล้วระรื่นชื่นหู เพื่อให้จดจำได้ง่ายและเกิดการใช้งานได้บ่อย หลายครั้งที่เราได้พบกับคำสุภาษิตจากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ค หรือทวิตเตอร์ เราอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจในความหมายของมันก็ได้ ในวันนี้ www.tewfree.com ได้รวบรวมความหมายของคำสุภาษิต คำพังเพย ไทยๆ มาไว้ที่นี่ครบๆแล้วครับ คำสุภาษิต คำสุภาษิตมักจะมาในรูปแบบของสำนวนโวหาร หรือคำพังเพย เมื่อฟังแล้วบางครั้งมักจะไม่ค่อยได้ความหมายในตัวของมันเองเท่าไหร่นัก แต่ต้องนำไปประกอบกับเหตุการณ์หรือตัวบุคคล จึงจะได้ความหมายที่เป็นคติเตือนใจ คำสุภาษิตมีอยู่ด้วยกันสองประเภทคือ คำสุภาษิตที่ฟังแล้วเข้าใจได้ทันที โดยที่ไม่ต้องแปลความหมายให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆ เช่น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว คำสุภาษิตที่ฟังแล้วไม่เข้าใจในทันที ต้องแปลความหมายของมันให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆก่อนถึงจะทราบถึงความหมายและแนวสอนของคำสุภาษิตนั้นๆ เช่น ผีบ้านไม่ดี ผีป่าก็พลอย   นอกจากนี้ยังมีคำใกล้เคียงกับคำสุภาษิตอยู่อีกคือ สำนวน คือคำที่พูดออกมาในลักษณะเปรียบเทียบ และจะฟังไม่เข้าในในทันทีต้องแปลความหมายก่อน เช่นเดียวกับรูปแบบที่สองของคำสุภาษิต คำพังเพย คือคำพูดที่ออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะสั่งสอนอะไร ออกแนวพูดเปรียบเทียบว่าสถานการณ์นี้เป็นอย่างไรเสียมากกว่า แต่คำพังเพยส่วนใหญ่ก็มักจะแฝงคติเตือนใจที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้…

Read More

ก ไก่ – ฮ นกฮูก ทบทวนพยัญชนะไทย ภาษาไทย ป. 1

เด็กๆยังจำพยัญชนะไทยได้ทั้งหมดไหมเอ่ย ถ้าจำไม่ได้ทั้งหมด วันนี้เรามาทบทวนบทเรียน ก ไก่ ถึง อ นกฮูกกัน https://www.youtube.com/watch?v=dlGRriZRR9E

Read More

ภาษาไทย ป. 1 บทที่ 1.1 เรื่อง มารยาทในห้องเรียน

เด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าการอยู่ในห้องเรียนเราควรจะทำตัวอย่างไร เราต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีมารายาทในห้องเรียน วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องนี้กันดีกว่า https://www.youtube.com/watch?v=BYExbSJ5a0I

Read More

ภาษาไทย ป. 1 บทที่ 1 เรื่อง การอ่านพยัญชนะไทย

มาเรียนรู้วิชาภาษาไทย ป. 1 บทที่ 1 เรื่อง การอ่านพยัญชนะไทยกันนะครับ เราจะได้เรียนรู้การอ่านพยัญชนะไทย ว่าตัวไหนออกเสียงคล้ายกันบ้าง ทั้งที่มันมีหน้าตาที่แตกต่างกัน เรียนรู้จบแล้ว ไปทำแบบฝึกหัดนะครับ ใบงาน พยัญชนะไทย https://www.youtube.com/watch?v=RLoTbWVqMhM

Read More
ใบงานพยัญชนะไทย

ใบงานพยัญชนะภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ป. 1 ดาวน์โหลดที่นี่เลย!

ใบงานพยัญชนะไทย วิชาภาษาไทย ป. 1 ดาวน์โหลดใบงานให้เด็กๆได้ฝึกฝนกันนะครับ คลิกขวาที่รูปภาพแล้วดาวน์โหลดได้เลยครับ

Read More

Logbook สำหรับการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ เป็นอย่างไร

Logbook สำหรับการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ เป็นอย่างไรนั้น ก็คงต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาสักพัก และเริ่มลงมือปฏิบัติ หรือลงมือบันทึกนั่นแหละจึงจะเห็นภาพว่าต้องทำอะไรบ้าง โดยเฉพาะการประเมินวิทฐานะแบบใหม่ที่ต้องใช้ Logbook หรือประเมินจาก Logbook นี่แหละ Logbook สำหรับการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ ดาวน์โหลด เอกสาร LogbookTeacher

Read More
Logbook

Logbook คืออะไร คู่มือการใช้งาน logbook teacher สำหรับครู

คู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เป็นเอกสารที่สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดทำขึ้นสำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ในการบันทึกชั่วโมง การปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน ตามคู่มือนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ใช้การบันทึกลงในโปรแกรมไฟล์ ที่ชื่อว่า “LogbookTeacher” ซึ่งต้องเปิดผ่านโปรแกรม Microsoft Excel For Windows โดยท่านสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ http://www.otepc.go.th/LogbookTeacher หรือติดต่อขอไฟล์ได้ที่ส่วนราชการที่ท่านสังกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เล่มนี้ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ท่านมีความเข้าใจในการใช้โปรแกรม ซึ่งจะทำให้ท่านนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและประกอบการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะต่อไป สำนักงาน ก.ค.ศ. กันยายน…

Read More

ผื่นคัน ผื่นแพ้ ตุ่มคัน อาการ “แพ้” ทางผิวหนัง ผื่นคันและลมพิษ

วันนี้เราจะมีเรียนรู้อาการแพ้ ต่างๆกันนะครับ อาจจะเป็นผื่นคัน ผื่นแพ้ ซึ่งเป็นอาการแพ้ทางผิวหนังว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีวิธีการรักษาอย่างไร ซึ่งเป็นความรู้จากหมอชาวบ้านครับ อาการ “แพ้” ทางผิวหนัง ผื่นคันและลมพิษ  ถ้าถามว่าโรค “แพ้” เป็นอย่างไร ทำไมถึงแพ้ มีกลไกเช่นไร ก็ต้องบอกว่าโรค “แพ้” มีหลายอย่าง แต่ส่วนใหญ่โรคแพ้ทางผิวหนังมักจะเห็นเป็น ผื่นคัน มีตุ่มน้ำ จุดแดงเล็กๆ ปรากฏขึ้นตามตัว บางครั้งจะเห็นลักษณะเป็นหนังแห้งกว่าปกติ เป็นผุย เป็นสะเก็ด คัน มีรอยเกา ถ้าถามว่าทำไมแพ้ ก็บอกง่ายๆ ว่า เพราะไม่มีภูมิคุ้มกัน ไม่มีแรงต้านทาน คนทั่วไปที่เขาไม่แพ้ เพราะเขามีภูมิคุ้มกัน มีแรงต้านทาน คนไข้บางคนมักถามว่า โรคนี้คือโรคน้ำเหลืองเสียใช่ไหม ซึ่งก็ตอบได้ว่า จะว่าเช่นนั้นเพื่อให้เข้าใจง่ายก็พอได้เหมือนกัน หมอเคยถามคนไข้ว่าที่ว่าน้ำเหลืองเสีย หมายความว่าอย่างไร คนไข้บอกว่า…

Read More

สังคมศึกษา ป.1 บทที่ 1 : ครอบครัว บทเรียนจากสื่อแท็บเล็ต

มาเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ป. 1 บทที่ 1 เรื่อง ครอบครัวกันนะครับ เราจะได้เรียนรู้ว่าครอบครัวคืออะไร และในครอบครัวมีสมาชิกอะไรบ้าง เรียนรู้จบแล้ว ไปทำแบบฝึกหัดนะครับ https://www.youtube.com/watch?v=kPDqJxY_RYY

Read More
Back To Top