skip to Main Content
การเขียนที่อยู่

การเขียนที่อยู่ เพื่อจ่าหน้าซองจดหมาย เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง มาดูกันเลย

การเขียนที่อยู่เพื่อจ่าหน้าซองจดหมาย ควรจะเขียนให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้บุรุษไปรษณีย์สามารถส่งพัสดุได้ถูกต้อง และรวดเร็ว ถ้าเขียนไม่ชัดเจน หรือตกหล่นไปบ้าง จะลำบากในการจัดส่งพอสมควร การเขียนที่อยู่ที่ถูกต้องดีอย่างไร การเขียนที่อยู่ให้ถูกต้อง จะทำให้การจัดส่งไปรษณีย์รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รหัสไปรณีย์ จะต้องเขียนให้ชัดเจน เพราะการคัดแยกพัสดุจะดูรหัสไปรณีย์ก่อนเป็นอันดับแรก ดังนั้นการเขียนรหัสไปรษณีย์ควรจะเขียนให้ชัดเจน เช่น รหัสไปรษณีย์ 11150 ถ้าบังเอิญเราเขียนเลข 1 เพี้ยนไปหน่อย ไปรษณีย์อาจจะมองเป็น 71150 ซึ่งมันจะตกไปจังหวัดอื่น และพัสดุจะต้องตีกลับไปมา ทำให้เสียเวลาในการจัดส่ง การจ่าหน้าซองจดหมายที่ถูกต้อง การเขียนที่อยู่เพื่อจ่าหน้าซองจดหมายต่อไปนี้ เป็นคำแนะนำจากไปรษณีย์เองครับ ว่าเขียนอย่างไรให้ถูกต้อง  ให้เขียนให้ครบตามนี้นะครับ จำนวนบรรทัดในกล่องพัสดุ อาจจะมี 3 หรือ 4 บรรทัด ก็ประมาณดูเอาว่าจะเขียนประมาณไหนให้ได้ครบ *…

Read More

คลังคำสุภาษิตไทย รวมสุภาษิต คําพังเพย พร้อมความหมายไว้ให้ศึกษามากมาย

คำสุภาษิต คือคำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี คำสุภาษิตมักจะแต่งให้คล้องจองฟังแล้วระรื่นชื่นหู เพื่อให้จดจำได้ง่ายและเกิดการใช้งานได้บ่อย หลายครั้งที่เราได้พบกับคำสุภาษิตจากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ค หรือทวิตเตอร์ เราอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจในความหมายของมันก็ได้ ในวันนี้ www.tewfree.com ได้รวบรวมความหมายของคำสุภาษิต คำพังเพย ไทยๆ มาไว้ที่นี่ครบๆแล้วครับ คำสุภาษิต คำสุภาษิตมักจะมาในรูปแบบของสำนวนโวหาร หรือคำพังเพย เมื่อฟังแล้วบางครั้งมักจะไม่ค่อยได้ความหมายในตัวของมันเองเท่าไหร่นัก แต่ต้องนำไปประกอบกับเหตุการณ์หรือตัวบุคคล จึงจะได้ความหมายที่เป็นคติเตือนใจ คำสุภาษิตมีอยู่ด้วยกันสองประเภทคือ คำสุภาษิตที่ฟังแล้วเข้าใจได้ทันที โดยที่ไม่ต้องแปลความหมายให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆ เช่น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว คำสุภาษิตที่ฟังแล้วไม่เข้าใจในทันที ต้องแปลความหมายของมันให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆก่อนถึงจะทราบถึงความหมายและแนวสอนของคำสุภาษิตนั้นๆ เช่น ผีบ้านไม่ดี ผีป่าก็พลอย   นอกจากนี้ยังมีคำใกล้เคียงกับคำสุภาษิตอยู่อีกคือ สำนวน คือคำที่พูดออกมาในลักษณะเปรียบเทียบ และจะฟังไม่เข้าในในทันทีต้องแปลความหมายก่อน เช่นเดียวกับรูปแบบที่สองของคำสุภาษิต คำพังเพย คือคำพูดที่ออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะสั่งสอนอะไร ออกแนวพูดเปรียบเทียบว่าสถานการณ์นี้เป็นอย่างไรเสียมากกว่า แต่คำพังเพยส่วนใหญ่ก็มักจะแฝงคติเตือนใจที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้…

Read More

ก ไก่ – ฮ นกฮูก ทบทวนพยัญชนะไทย ภาษาไทย ป. 1

เด็กๆยังจำพยัญชนะไทยได้ทั้งหมดไหมเอ่ย ถ้าจำไม่ได้ทั้งหมด วันนี้เรามาทบทวนบทเรียน ก ไก่ ถึง อ นกฮูกกัน https://www.youtube.com/watch?v=dlGRriZRR9E

Read More

ภาษาไทย ป. 1 บทที่ 1.1 เรื่อง มารยาทในห้องเรียน

เด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าการอยู่ในห้องเรียนเราควรจะทำตัวอย่างไร เราต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีมารายาทในห้องเรียน วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องนี้กันดีกว่า https://www.youtube.com/watch?v=BYExbSJ5a0I

Read More

ภาษาไทย ป. 1 บทที่ 1 เรื่อง การอ่านพยัญชนะไทย

มาเรียนรู้วิชาภาษาไทย ป. 1 บทที่ 1 เรื่อง การอ่านพยัญชนะไทยกันนะครับ เราจะได้เรียนรู้การอ่านพยัญชนะไทย ว่าตัวไหนออกเสียงคล้ายกันบ้าง ทั้งที่มันมีหน้าตาที่แตกต่างกัน เรียนรู้จบแล้ว ไปทำแบบฝึกหัดนะครับ ใบงาน พยัญชนะไทย https://www.youtube.com/watch?v=RLoTbWVqMhM

Read More
Back To Top