skip to Main Content

สังคมศึกษา ป.1 บทที่ 1 : ครอบครัว บทเรียนจากสื่อแท็บเล็ต

มาเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ป. 1 บทที่ 1 เรื่อง ครอบครัวกันนะครับ เราจะได้เรียนรู้ว่าครอบครัวคืออะไร และในครอบครัวมีสมาชิกอะไรบ้าง เรียนรู้จบแล้ว ไปทำแบบฝึกหัดนะครับ https://www.youtube.com/watch?v=kPDqJxY_RYY

Read More
แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.1

แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.1 เรื่อง ครอบครัว โหลดใบงานที่นี่!

แบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.1 เรื่อง ครอบครัว ดาวน์โหลดใบงานให้เด็กๆได้ฝึกฝนกันนะครับ คลิกขวาที่รูปภาพแล้วดาวน์โหลดได้เลยครับ

Read More
คำทักทายอาเซียน

คําทักทายอาเซียน : คําทักทายภาษาอาเซียน 10 ประเทศ

รวมคำทักทายอาเซียน 10 ประเทศ เรามาเรียนรู้กันนะครับว่า ประเทศเพื่อนบ้านของเรา มีคำทักทายประจำชาติของเขาเองนั้นว่าอย่างไรกันบ้าง การทักทายไม่ว่าจะเป็นชาติไหนๆมีความคล้ายคลึงกันคือ การกล่าวทักทายมักจะเป็นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อบุคคลเจอกันครั้งแรกของวัน ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหน ทุกคนจะกล่าวทักทายกันว่า "สวัสดี" ทุกครั้งไป คำทักทายอาเซียน 10 ประเทศ เริ่มต้นจากประเทศไทยเลยนะครับ เป็นประเทศของเราเอง ซึ่งเข้าเป็นสมาชิกประเทศอาเซียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ซึ่งค่อนข้างจะนานมาแล้วเลยหล่ะ 1.ประเทศไทย คำทักทายของไทย  คือ สวัสดี 2.ประเทศบรูไน คำทักทายของบรูไน คือ ซาลามัต ดาตัง 3.ประเทศกัมพูชา คำทักทายของกัมพูชา คือ ซัวสเด 4. ประเทศอินโดนีเซีย คำทักทายของอินโดนีเซีย คือซาลามัต เซียง…

Read More
Back To Top