skip to Main Content
ใบงานพยัญชนะไทย

ใบงานพยัญชนะภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ป. 1 ดาวน์โหลดที่นี่เลย!

ใบงานพยัญชนะไทย วิชาภาษาไทย ป. 1 ดาวน์โหลดใบงานให้เด็กๆได้ฝึกฝนกันนะครับ คลิกขวาที่รูปภาพแล้วดาวน์โหลดได้เลยครับ

Read More
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 รูปร่าง สี

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 เรื่อง รูปร่าง สี และขนาด โหลดใบงานที่นี่!

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 เรื่อง รูปร่าง สี และขนาด ดาวน์โหลดใบงานให้เด็กๆได้ฝึกฝนกันนะครับ คลิกขวาที่รูปภาพแล้วดาวน์โหลดได้เลยครับ

Read More
ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 Good Morning

ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง Good Morning มาฝึกทำแบบฝึกหัดกัน!

ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง Good Morning - สวัสดีตอนเช้า หรือ อรุณสวัสดิ์ หลังจากที่ได้เรียนรู้บทเรียน Good Morning มาแล้ว ตอนนี้ได้เวลาทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว มาดูสิว่า เราทำได้แค่ไหน (คลิกขวาที่ภาพแล้วเลือก save image)

Read More
ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 How Are You?

ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง How are you? มาฝึกทำแบบฝึกหัดกัน!

ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง How are you? - คุณสบายดีไหม หลังจากที่ได้เรียนรู้บทเรียน How are you? มาแล้ว ตอนนี้ได้เวลาทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว มาดูสิว่า เราทำได้แค่ไหน (คลิกขวาที่ภาพแล้วเลือก save image)  

Read More
ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 Hello

ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง Hello – ทักทาย มาฝึกทำแบบฝึกหัดกัน!

ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง Hello - การทักทาย หลังจากที่ได้เรียนรู้บทเรียน Hello มาแล้ว ตอนนี้ได้เวลาทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว มาดูสิว่า เราทำได้แค่ไหน (คลิกขวาที่ภาพแล้วเลือก save image)

Read More
Back To Top