skip to Main Content

ภาษาอังกฤษ ป.1 บทที่ 3 : การทักทาย Greetings

บทเรียนการทักทายภาษาอังกฤษ ป.1 บทที่ 3 : มาเรียนรู้การทักทายภาษาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวันกันนะครับ https://www.youtube.com/watch?v=rnqI_GVM4VY ดาวน์โหลดใบงาน การทักทายภาษาอังกฤษ

Read More
ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 Hello

ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง Hello – ทักทาย มาฝึกทำแบบฝึกหัดกัน!

ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง Hello - การทักทาย หลังจากที่ได้เรียนรู้บทเรียน Hello มาแล้ว ตอนนี้ได้เวลาทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว มาดูสิว่า เราทำได้แค่ไหน (คลิกขวาที่ภาพแล้วเลือก save image)

Read More
ฝึกเขียน Abc

ภาษาอังกฤษ ป.1 บทที่ 2 : ฝึกเขียน ABC (ABC Tracing)

ฝึกเขียน ABC : ภาษาอังกฤษ ป.1 บทที่่ 2 วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเขียนพยัญชนะภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัวกันนะครับ เตรียมปากกาดินสอให้พร้อม แล้วไปฝึกเขียนพร้อมๆกันเลย https://www.youtube.com/watch?v=hCW_O4CVP94

Read More
ภาษาอังกฤษ ป.1

ภาษาอังกฤษ ป.1 บทที่ 1 : เพลงเอบีซี (ABC Song)

ภาษาอังกฤษ ป.1 บทที่่ 1 เรียนรู้จากเพลงเอบีซี - ABC Song มาเรียนรู้พยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z ทั้ง 26 ตัวผ่านบทเพลงสนุกๆกันดีกว่า https://www.youtube.com/watch?v=ZTZC3HjrqEM

Read More
เพลง ABC

เพลง ABC – เอบีซีสำหรับเด็ก ป.1 และเด็กอนุบาลจ้า

บทเพลง ABC เอบีซีสำหรับเด็กๆอนุบาล และน้องๆ ป. 1 ครับ การท่องจำ ABC ไม้ได้ยากเย็นเลยครับ เรามาเรียนรู้และจดจำไปพร้อมๆกันเลยครับ https://www.youtube.com/watch?v=-CGLIgHgoO0

Read More

ข้อสอบกลาง สพฐ 2560 ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดที่นี่!

ข้อสอบกลาง สพฐ 2560 ปีการศึกษา 2559 ได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมอบหมายสำนักทดสอบทางการศึกษา ให้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , ๔- 5  และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 และได้จัดทำคู่มือดำเนินการประเมินเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีมาตรฐาน ผลการประเมินเป็นที่เชื่อถือได้ สามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสอบกลาง สพฐ 2560 ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดข้อสอบตามลิงค์เลยครับ นำไปติวให้เด็กๆได้รู้จักหน้าตา หรือรูปแบบของข้อสอบ เพื่อจะได้ไม่งงเวลาเข้าห้องสอบจริงๆ ⇒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ⇒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ⇒…

Read More
Dictionary ชื่อผลไม้ภาษาอังกฤษ

Dictionary ชื่อผลไม้ภาษาอังกฤษ A-Z จากทุกภูมิภาคในโลก

Dictionary ชื่อผลไม้ภาษาอังกฤษ A-Z จากทุกภูมิภาคในโลกให้ทุกคนได้ศึกษากันครับ มีผลไม้บางชนิดที่เรารู้จักกันดี และเคยกินด้วย เพราะเป็นผลไม้ไทยเอง หรือเป็นผลไม้ที่เป็นที่นิยมนำเข้ามาจากต่างประเทศ แต่มีอีกหลายชนิดที่เราไม่รู้จักเลยก็มี Dictionary ชื่อผลไม้ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล apple แอพเพิล แอปเปิ้ล apricot เอ๊พริค็อท เอพริคอต avocado แอฝเวอะค๊าโด อะโวคาโด banana แบน๊านะ กล้วย bilberry บิ๊ลเบอะริ บิลเบอร์รี่ blackcurrant แบล็คเคอะเรินท แบล็คเคอแรนท์ blueberry บลู๊เบอะริ บลูเบอร์รี่ breadfruit เบร็ดฟรุทฺ สาเก cantaloupe แค็นเทอะลูป…

Read More

ผลไม้ภาษาอังกฤษ Fruit พร้อมรูปภาพ และคำอ่านคำแปล

ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านคำแปล วันนี้มีคำศัพท์ผลไม้ภาษาอังกฤษมาฝากนะครับ เป็นหมวดคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นชื่อผลไม้ภาษาอังกฤษต่างๆที่เราควรรู้จักกัน มาดูกันสิว่ามีอะไรกันบ้าง ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านคำแปล apple อ่านว่า แอ๊พเพิล แปลว่า แอปเปิ้ล banana อ่านว่า บะน๊านะ แปลว่า กล้วย grapes อ่านว่า เกรพ แปลว่า องุ่น lemon อ่านว่า เล็มเมิน แปลว่า มะนาว mango อ่านว่า แม๊งโก แปลว่า มะม่วง orange  อ่านว่า อ๊อรินจ แปลว่า สัม papaya อ่านว่า เพอะไพ๊ยะ…

Read More
แบบฝึกหัดอนุบาล

แบบฝึกหัดอนุบาล ใบงานอนุบาลฟรี มากมายกว่า 40 แบบฝึกหัด

รวมแบบฝึกหัดอนุบาลมากมาย ใบงานอนุบาลฟรีกว่า 40 แบบฝึกหัด เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการตามหลักสูตร ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า การเลี้ยงดูเด็กในวัยแรกเกิดจนถึง 6 ปีนั้น ให้มุ่งเน้นไปที่การให้ความรัก ความอบอุ่น และเด็กต้องได้รับการพัฒนาการทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเท่าเทียมเท่ากัน จัดประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป แบบฝึกหัดอนุบาล ใบงานอนุบาล แบบฝึกหัดต่อไปนี้สามารถนำไปใช้ให้นักเรียนได้ฝึกฝน และเรียนรู้ผ่านใบงานใบความรู้ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ผ่านตัวหนังสือ และได้ลงมือปฏิบัติด้วนตนเอง 1.ใบงานลากเส้นตามรอยประ1 2.ใบงานลากเส้นตามรอยประ2 3.ใบงานเกมการศึกษาจับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ 4.แบบฝึกคัดเลขไทย-อารบิก 5.แบบฝึกจับคู่ภาพกับพยัญชนะไทย 6.แบบฝึกคัดลายมือพยัญชนะไทยแบบหัวเหลี่ยม 7.แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ แบบหัวกลม 8.ใบงานสัปดาห์ที่1-2 แรกรับประทับใจ 9.ใบงานสัปดาห์ที่3 ชื่อนั้นสำคัญไฉน 10.ใบงานสัปดาห์ที่4 โรงเรียนของเรา 11.ใบงานสัปดาห์ที่5…

Read More
คำทักทายอาเซียน

คําทักทายอาเซียน : คําทักทายภาษาอาเซียน 10 ประเทศ

รวมคำทักทายอาเซียน 10 ประเทศ เรามาเรียนรู้กันนะครับว่า ประเทศเพื่อนบ้านของเรา มีคำทักทายประจำชาติของเขาเองนั้นว่าอย่างไรกันบ้าง การทักทายไม่ว่าจะเป็นชาติไหนๆมีความคล้ายคลึงกันคือ การกล่าวทักทายมักจะเป็นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อบุคคลเจอกันครั้งแรกของวัน ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหน ทุกคนจะกล่าวทักทายกันว่า "สวัสดี" ทุกครั้งไป คำทักทายอาเซียน 10 ประเทศ เริ่มต้นจากประเทศไทยเลยนะครับ เป็นประเทศของเราเอง ซึ่งเข้าเป็นสมาชิกประเทศอาเซียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ซึ่งค่อนข้างจะนานมาแล้วเลยหล่ะ 1.ประเทศไทย คำทักทายของไทย  คือ สวัสดี 2.ประเทศบรูไน คำทักทายของบรูไน คือ ซาลามัต ดาตัง 3.ประเทศกัมพูชา คำทักทายของกัมพูชา คือ ซัวสเด 4. ประเทศอินโดนีเซีย คำทักทายของอินโดนีเซีย คือซาลามัต เซียง…

Read More
Back To Top